Pan Knjiga

POČETNA STRANA IZDANJA KUPOVINA O NAMA KONTAKT  

 


Rečnici
.................................................
Kuvari
.................................................
Dečje knjige
.................................................
Enciklopedije
.................................................
Istorija, Umetnost
.................................................
Zdravlje, Medicina
.................................................
Priručnici
.................................................
Beletristika
 

 

Norveško – srpski,srpsko – norveški sa gramatikom

Norveško – srpski,srpsko – norveški sa gramatikom
Danijela Stepanov

Praktičan za upotrebu, jasan i pregledan uz izabranu savremenu leksiku,
ovaj rečnik mogu koristiti svi koji žele da upoznaju norveški jezik.

480 str., tvrd povez

Cena: 1300 din. 
Cena sa popustom:800 din.

Grčko-Srpski - Srpsko Grčki rečnik

Grčko-Srpski - Srpsko Grčki rečnik
Mr Marica Jelić-Kuburidu

Ovaj priručni rečnik dobro će doći svakome ko želi da se kratko i sažeto upozna sa relativno frekventnim rečima i u savremenom grčkom i srpskom jeziku.
Specifikum ovog izdanja predstavlja uključivanje Poslovnog rečnika grčkog jezika koji je sastavila Jasmina Djekić.

Sadržaj:
-Uvodne napomene
-Grčko -Srpski rečnik
-Osnovi grčke gramatike
-Srpsko-grčki rečnik
-Poslovni srpsko -grčki rečnik

515 str.,tvrd povez

Cena: 1300 din. 
Cena sa popustom: 800 din.

Slovenačko-Srpski, Srpsko-Slovenački rečnik

Slovenačko-Srpski, Srpsko-Slovenački rečnik
Dr Maja Djukanović

Sadržaj:

-Izgovor
-Fonetika
-Slovenačko-srpski
Slovensko-srbski slovar
-Kratak pregled gramatike
-Srpsko-slovenački rečnik
Srbsko-slovenački slovar

479 str.,tvrd povez

Cena:1300 din. 
Cena sa popustom:800 din.

PRAVOPISNI REČNIK SRPSKOG JEZIKA SA GRAMATIČKO-PRAVOPISNIM SAVETNIKOM

Italijansko-Srpski rečnik
Ivan Klajn
peto dopunjeno izdanje

Sa oko 47000 odrednica, ovo je prvi veliki italijansko-srpski rečnik.
S novim i najnovijim rečima, ovo je prvi savremen italijansko-srpski rečnik.

S obiljem značenja, bogatom frazeologijom i terminologijom te mnoštvom primera upotrebe, ovo je i prvi iscrpan rečnik za drugi najizučavaniji jezik kod nas.

Dodatak rečniku čine: kratak pregled italijanske gramatike i popis italijanskih nepravilnih glagola !

NAGRADE:
Nagrada Vlade Italije – 1998; Izdavački poduhvat – Sajam knjiga 1996.

PETO DOPUNJENO IZDANJE

861 str., tvrd povez,omot,

Cena:3.550 din.
Cena sa popustom:2.700 din.

PRAVOPISNI REČNIK SRPSKOG JEZIKA SA GRAMATIČKO-PRAVOPISNIM SAVETNIKOM

PRAVOPISNI REČNIK SRPSKOG JEZIKA SA GRAMATIČKO-PRAVOPISNIM SAVETNIKOM
novi je veliki leksikografski projekat Izdavačke kuće Prometej.
Na njegovoj realizaciji angažovani su naši istaknuti lingvisti dr Milan Šipka, akademik Ivan Klajn, sa grupom mlađih saradnika magistara leksikografije.

Ovakva je knjiga potrebna svima koji pišu,
a koji pri pisanju nailaze na nedoumice koje neće moći rešiti samo uz pomoć Pravopisa,a ovako će uz svaku reč i izraz lako naći kako ih treba pisati,s oznakama koje će ih uputiti na objašnjenja zašto je tako pravilno, tj. na odgovarajuće pravopisno (ili gramatičko) pravilo, što se daje u kratkom pregledu na kraju (u posebnom poglavlju).

Iako glavni naslov Pravopisnog rečnika sugeriše da se radi isključivo o pravopisnom rečniku, ova je knjiga više od toga: ona je, u isto vreme i gramatički i akcentanski rečnik, ali i jezički savetnik. Ona, dakle, ima višestruku namenu, pa će korisnicima biti i od višestruke pomoći pri pisanju, a uz to i prilika da prošire svoje znanje o srpskom standardnom jeziku uopšte,posebno o njegovoj upotrebi u pismenoj i usmenoj komunikaciji.

Poslednji put je 1960. godine u okviru Pravopisa srpskohrvatskog jezika,
u izdanju Matice srpske i Matice hrvatske, publikovan pravopisni rečnik.
Posle punih 50 godina imamo nov projekat sličnog zahvata ali ipak drugačiji, ovo je prvi pravopisni rečnik srpskog jezika.
1420 str.,tvrd povez

Cena:9.300 din.
Cena sa popustom:7.000 din.

ILUSTROVANI ENGLESKO-SRPSKI REČNIK

ILUSTROVANI ENGLESKO-SRPSKI REČNIK

Rečnik sadrži više od dvadeset hiljada pojmova,
preko dvadeset hiljada objašnjenja i više od hiljadu detaljnih ilustracija u boji.
Tematski pokriva sve aspekte savremenog života, a tražena reč se veoma lako i brzo pronalazi.
Takođe sadrži gramatikuengleskog jezika,skracenice titula i pozicija u drustvu,
anglosaksonske mere i odgovarajuce ekvivalente,lista nepravilnih glagola.

567 str, tvrd povez ,odlične ilustracije

Cena:3.500 din.
Cena sa popustom:2.000 din.

Italijansko-srpski, srpsko-italijanski rečnik sa gramatikom

Italijansko srpski rečnik sa gramatikom
za osnovno upoznavanje sa italijanskim jezikom.

1118 str.,tvrd povez

Cena:1.100 din.
Cena sa popustom:700 din.

Nemačko srpski – Srpsko nemački rečnik sa gramatikom

Nemačko srpski – Srpsko nemački rečnik sa gramatikom

Ovaj rečnik nudi preko 100 .000 reči, izraza, fraza,
sinonima sa savremeno obrađenom gramatikom i informatočkm glosarom.

810 str.,tvrd povez ,130mm x 175mm
Cena: 1.200 din. Cena sa popustom:750 din.

VELIKI REČNIH STRANIH REČI I IZRAZA

VELIKI REČNIK STRANIH REČI I IZRAZA
"Veliki rečnik stranih reči i izraza", na 1.600 strana, najsveobuhvatniji je rečnik u kojem se nalaze sve dosad zabeležene novije pozajmljenice i novi pojmovi koji su proteklih decenija ušli u naš jezik iz raznih oblasti (medicina, tehnologija, film, muzika, računari, novi mediji). Autori su akademik Ivan Klajn i dr Milan Šipka, vrsni stručnjaci za jezik, koji se godinama intenzivno bave problemima savremenog srpskog jezika.

1647 str, tvrd povez, šivena - Treće dopunjeno izdanje!

Cena:8.800 din. Cena sa popustom:7.000 din.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK
Osnovni cilj izrade ovog englesko-srpskog rečnika bio je da se zadovolje najšire potrebe za jednim standardnim savremenim rečnikom.U tu svrhu korišćena su dostignuća engleske I američke leksikografije :računarski izbor najfrekventnijihreči I izraza u serijama Kolinsovih rečnika,te računarski postavljen raspored značenja po njihovoj učestalosti a ne etimološkom razvoju.Rečnik ima oko 25 000 reči.
902 str, tvrd povez
Cena:1.800 din. Cena sa popustom:950 din

Rusko – srpski , srpsko – ruski recnik sa gramatikom

Rusko – srpski , srpsko – ruski recnik sa gramatikom

-Predgovor
-Skracenice
-Tehnicke skracenice
-Rusko-srpski recnik
-Geografski pojmovi
-Najfrekventnije skracenice
-Gramatika ruskog jezika
-Srpsko-ruski recnik
-Geografski pojmovi
-Najfrekventnije skracenice u srpskom jeziku
-Medjujezicki hononimi
-Leksikografski izvori

1315 str.,tvrd povez

Cena:1.400 din.
Cena sa popustom:900 din.

RUSKO-SRPSKI REČNIK

RUSKO-SRPSKI REČNIK
Ovaj rečnik, u redakciji Bogoljuba Stankovića, najpotpunije je i najaktuelnije leksikografsko ostvarenje u oblasti rusko-srpske leksikografije. U njegovim rečničkim odrednicama, uz prevodnu sistematizaciju leksema, dat je i niz sintagmi, ustaljenih izraza, obrta, frazeologizama, poslovica, te se može smatrati da obuhvata osnovni leksički fong savremenog ruskog književnog jezika. Takođe je uključena i leksika koja se sreće u ruskoj umetničkoj književnosti, kako klasičnoj tako i savremenoj, društvenopolitička leksika i najsavremenija terminologija za čitanje naučne i stručne literature. Fond je oko 55 000 reči.

1001 str, tvrd povez
Cena: 4.400 din.      Cena sa popustom: 3.300 din.


MOJ PRVI REČNIK U SLIKAMA

MOJ PRVI REČNIK U SLIKAMA
Ovaj rečnik namenjen je pre svega najmlađima ali i njihovim roditeljima kao i vaspitačima. Osnovna namena mu je da pomogne detetu u fazi usvajanja prvih pojmova, reči - kada je govor u formiranju, gde je pomoć roditelja veoma važna. Može se koristiti u fazi pripreme za učenje čitanja i pisanja. Kasnije, u školskom uzrastu, ovaj rečnik može poslužiti i za učenje stranog jezika...

Povez: tvrd, latinica, 91 str.
Dimenzije: 20,5 cm x 30 cm

Cena:1.200 din. Cena sa popustom:700 din.

1000 NAJPOTREBNIJIH ENGLESKIH IZRAZA
1000 NAJPOTREBNIJIH ENGLESKIH IZRAZA
Praktičan priručnik koji će Vam pomoći da na lak i jednostavan način poboljšate komunikaciju na engleskom jeziku, naučite pravilan sled reči u rečenici kao i pravilan izgovor. Zbog svog malog formata možete ga koristiti bilo gde i u svakoj prilici.
Mek povez

Cena:200 din Cena sa popustom:150 din.
Grcko srpski recnik
GRČKO-SRPSKI / SRPSKO-GRČKI REČNIK
Ovaj rečnik sadrži veliki broj izvornih I iz njih još veći broj izvedenih reči I izraza, gramatička objašnjenja I primere. Sačinjen je uz korišćenje rečničkog fonda dela Satratisa Mirivilisa, Ilijasa Venezisa, Kostasa Asimakopulasa, Antonisa Samaralisa I drugih grčkih pisaca I savremenih ortografskih rečnika Grčkog jezika.

650 str, tvrd povez

Cena: 1.300 din. Cena sa popustom: 800 din.
ENGLISH READING
ENGLISH READING
Ova knjiga predstavlja odlično štivo koje deca mogu koristiti u školi i kod kuće. Knjiga je sačinjena od 8 najpoznatijih bajki u kojima su neke reči zamenjene slikama kako bi deca, na jedan interaktivan način obogatila svoj fond reči engleskog jezika. Sadrži i rečnik sa izgovorom.

96 str, tvrd povez, veliki format, ilustrovano

Cena:1.600 din. Cena sa popustom:950 din.
POSLOVNI REČNIK ENGLESKO-SRPSKI / SRPSKO-ENGLESKI
POSLOVNI REČNIK ENGLESKO-SRPSKI / SRPSKO-ENGLESKI
Englesko-srpski i srpsko-engleski privredno-poslovni rečnik, rezultat je dugogodišnjeg rada i iskustva stečenog prilikom usmenog i pismenog prevođenja i sadrži leksiku iz oblasti spoljnotrgovinskig poslovanja, bankarstva, finansija, carine, osiguranja, transporta, robnog prometa, transfera tehnologije, organizacije rada, sistema upravljanja, zakonodavstva itd. Rečnik je namenjen privrednicima, prevodiocima, korespodentima i studentima.
Pored opšteg dela, rečnik sadrži i leksiku iz još tri oblasti obrađene kao dodatak uz opšti deo rečnika (poljoprivreda, drvo I papir, tekstil i koža. Sadrži i listu nepravilnih glagola.

893 str, tvdr povez

Cena:2.600 din. Cena sa popustom:1.500 din.
PREGLED GRAMATIKE NEMAČKOG JEZIKA

PREGLED GRAMATIKE NEMAČKOG JEZIKA
Izuzetno osmišljeni i predstavljeni pregledi gramatika na četiri plastificirane strane velikog formata i u punom koloru za učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kao i za sve druge osobe koje žele sa lakoćom da savladaju poteškoće u učenju gramatike ova dva jezika.
Cena:190 din. Cena sa popustom:150 din

PREGLED GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA

PREGLED GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA
Izuzetno osmišljeni i predstavljeni pregledi gramatika na četiri plastificirane strane velikog formata i u punom koloru za učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kao i za sve druge osobe koje žele sa lakoćom da savladaju poteškoće u učenju gramatike ova dva jezika.
Cena:190 din. Cena sa popustom:150 din.

Enciklopedijski englesko srpski recnik
ENCIKLOPEDIJSKI ENGLESKO-SRPSKI REČNIK
Sveobuhvatni rečnik u dva toma, koji po fondu reči prevazilazi sve ostale. Namenjen studentima i svima koji imaju nameru da se ozbiljnije bave učenjem i upotrebom engleskog jezika.
1600 str, tvrd povez
Cena :7.500 din. Cena sa popustom:4.600 din.
STANDARDNI REČNIK eng.-srp. /srp.-eng. Sa kompjuterskim rečnikom
Ovaj izuzetan rečnik namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola i polaznicima kurseva engleskog jezika, turistima kao i svim drugim licima koja se nađu u prilici da se posluže osnovnim pojmovima engleskog jezika. Rečnik sadrži sve izraze i reči koji imaju najširu primenu u savremenom engleskom govornom i književnom jeziku sa izgovorom. Vodič kroz gramatiku Vam omogućava da svaku reč pravilno upotrebite pri tvorbi rečenica i glagolskih vremena. Ono što čini ovaj rečnik zaista posebnim jeste dodatak Kompjuterski rečnik sa svim neophodnih izrazima koji se koriste u informatici.
740 str, tvrd povez, srednji format
Cena:1.500 din. Cena sa popustom: 900 din.
SEZAMOV ENGLESKO-SRPSKI REČNIK

SEZAMOV ENGLESKO-SRPSKI REČNIK
Prof. Suzana Rowe
SEZAMOV englesko srpski rečnik sadrži:
100.000 reči
Gramatiku engleskog jezika sa primerima
Podsetnik za poslovnu korespodenciju
Listu 2300 geografskih pojmova sa izgovorom
Spisak svih britanskih vladara
Spisak svih američkih predsednika
Skraćenice titula i pozicija u društvu
Anglosaksonske mere i odgovarajući ekvivalenti
Više od 1500 informatičkih i kompjuterskih termina
Preko 2600 sleng reči, fraza i rečenica
Listu nepravilnih glagola

1200 strana, tvrd povez
Cena 3.800 din. Cena sa popustom:2.300 din.

Rečnik knjizevnih termina Rečnik književnih termina (Tanja Popović)
Rečnik sa oko 1.700 odrednica, sa najučestalijim i najvažnijim terminima iz oblasti književnosti, od starih termina i primera iz književne istorije, poput Homerovih epova, do pojmove koji se prvi put na taj način prezentuju u našem jeziku, poput izraza iz supkulture, roka, hip-hopa i naročito sajbersveta
831 str.,tvrd povez,latinica
Cena:4.800 din. Cena sa popustom:2.800 din.

 
 

ITP Pan Knjiga, Miše Dimitrijevića 44, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/fax: +381 21 66 24 801; Mob: +381 63 500 795
email: office@panknjiga.com
Copyright © Pan Knjiga 2010